Selasa, 28 Februari 2017

Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar

 • Agenda
 • Pengumuman
Kamis, 03 Maret 2016
Penyetoran Laporan BKD Ganjil...
Jumat, 16 Maret 2012
Form isian Biodata Peserta PTAI...
Kamis, 01 Maret 2012
Kelengkapan Berkas Calon...
ze: 10pt; font-weight: bold;'>Kelengkst">Lihat semua.r2-style4 cl">Lihat tyle4 cl">Lihat tyle">Lihat tyle4 styl>Lihat clat semua... ticle_separa_tabmix_cosemua.="" /> <"ja-topsl" class=2lass="ele4" style="m//ceqlass="le4"ass="ele4"ass="eele4"ass="eeeeeeee.. /itpgin-alauddin.ac-ws_image_1an-beban-gin-alauddin.acmix1"p/div clat yle4" style="hen-alauddin.acmN NAmix1"p/div clat y"eele4" style="hen-alauddin.acmjso" ide4" style="hen-alauddin.acm"> _'_si_cose4" style="hen-alauddin.acm-alau"> <>

ze: 10pt">
 • LembagJ"> Keh2> p ticle_seolor:#AAAAAA
 • Kepspan> <>

  ze: 10ptphnav"> Keh2> p ticle_seolor:#AAAAAA Kepspan> <>

  ze: 10ptphnav"> Keh2> p ticle_seolor:#AAAAAA Kepspan> <>

  ze: 10pt">
 • LembagK UINl- Diaku2" Keh2> p ticle_seolor:#AAAAAA
 • Kepspan> <>

  ze: 10pt">
 • LembagTa/lf= Kunju-dak I Keh2> p ticle_seolor:#AAAAAA
 • Kepspan> <>

  ze: 10pt">
 • < Timlhijau"> AN-PT la >Keh2> p ticle_seolor:#AAAAAA
 • Kepspan> <>

  ze: 10pt">
 • AN-PT arani >< urrdinstik">Keh2> p ticle_seolor:#AAAAAA
 • Kepspan> <>

  ze: 10pt">
 • AN-PT Untuk arani >< urrdinmasi">< la >Keh2> p ticle_seolor:#AAAAAA
 • Kepspan>