Senin, 25 Juni 2018

Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar

 • Beranda
 • Berita
 • Profil
 • SPMI & AMAI
 • Akreditasi & Sertfikasi
  • SIPM
  • u-title">Matematikanfoins-dpSan>u-title">Matemati5et="_blank"an>u-Dakw"h &ns-munologiu-Dakw"h &ns-munologieknologi/biologi" class=" first-item" id="menu509" title="Biologi">Biologi
  • munologi/jurnalu-tit" class=" first-item" id="menu509" title="Biologi">Biologi munologi/multj//cendakw"h

   u-tit" class=" first-item" id="menu509" title="Biologi">Biologi munologi/u-tg"> Hukum
  • Huks Sya./rtifikasi/sistem-informasi-penja.pig"> Huks Sya./rtifiasiu-title">Matematikanfoins-dpSan>u-title".php/in/
 • u-EkonommasiBisnifaviconkasi/sistem-informasi-penjafo>u-EkonommasiBisnifaviconeknologi/biologi" class=" first-item" id="menu509" title="Biologi">Biologiu-tit" class=" first-item" id="menu509" title="Biologi">Biologi/a>
 • u-tit" class=" first-item" id="menu509" title="Biologi">Biologi
 • Biologi
 • u-title">Matematile">Matematikanlass=" first-item" id="menu509" title="Biologi"isoli>
 • <32/index.phpISO 9001:-alakasi/sistem-informasi-penjaISO 9001:-alaasiu-titkanlass=" first-item" id="menu509" title="Biologi" -r: n>
 • <32item" id="mAN PTkasi/sistem-informasi-penjamAN PTasiu-titkanlass=" first-item" id="menu509" title="Biologi"direktorm>u-titkanlass=" first-item" id="menu509" title="Biologi"skplt-.php/in/
 • Matematikanfoins-dpSanparator">Dokumen SPMI
 • u-title"okumen SPMI
 • u-title">Matematikanfoins-dpSan>u-title"okumen SP.php/in/
 • Matematile">Matematikanfoins-dpSana>u-title"okumen SPMI
 • Matematikanfoins-dpSana>u-title"okumen SPMI
 • MatemaPelatih-i di P3ltas Adab dan Humaniora">u-tit" class=" fir SPM/li>
 • u-tit" class=" fir SPM/li>
 • u-tit" class=" fir SPM/li>
 • u-tit" class=" firgris" class=" orien" ti-ukumlatih-i/daid="-caloenu-le="
 • u-tit" class=" fir SP.php/in/
 • Prle">Matematile">ader" cmenu-item0 searcht-item-header" cass=n> u-item0 garaanu-item0 garaan
 • eader"> garaan<"/li> ingtaaminan-mutu/fakultas-syariah-da"/in ddin.-dl-" /> nbox"/div>uli> "/div>uli> Biologi Hukum Pidana & Ketatanegara><;} /enu-tit"/in h3>Stname="k (le="fakrukt)n clasn-mutu/ li> Beranda Hukum Pidana & Ketatanega8" /> uli> uli> Biologi Hukum Pidana & Ketatanega8" /> < filog="ja-VISu436MISu4" class="clearfix"> (43.86 kB)assmalllit"/in t"/in tt/bactdnli> uli> <</h4><iv>>Fiof N><iv>>Fiof Sizi: 43.86 kB</iv>><iv>>D />: 10. Februarm 2015</iv>></iv>>', CAPid/", 'D & ils', BELOW, RIGHT, FGCOLOR, '#f0f0f0', BGCOLOR, '#D6D6D6', TEXTCOLOR, '#000000', CAPCOLOR, '#000000',CLOSECOLOR, '#000000', STICKY, MOUSEOFFft">onmouse/ut="return nd(ft">dex.php/>D & ilsnu-tit"/in t"/in tt/bctdnli> uli> Biologi Hukum Pidana & Ketatanega8" /> < filog="ja-Dc.id/teas-tit"/in t"/in tt/bc/trl itrlitdnateth="90%iuli> uli> uli> Biologi Hukum Pidana & Ketatanega8" /> (81.73 kB)assmalllit"/in t"/in tt/bactdnli> uli> onmouse/ut="return nd(ft">dex.php/>D & ilsnu-tit"/in t"/in tt/bctdnli> uli> Biologi Hukum Pidana & Ketatanega8" /> Biologi Hukum Pidana & Ketatanega8" /> 2014enSK Anu509" ti4" cl2014-ha> (201.86 kB)assmalllit"/in t"/in tt/bactdnli> uli> >Fiof N><iv>>Fiof Sizi: 201.86 kB</iv>><iv>>D />: 10. Februarm 2015</iv>></iv>>', CAPid/", 'D & ils', BELOW, RIGHT, FGCOLOR, '#f0f0f0', BGCOLOR, '#D6D6D6', TEXTCOLOR, '#000000', CAPCOLOR, '#000000',CLOSECOLOR, '#000000', STICKY, MOUSEOFFft">onmouse/ut="return nd(ft">dex.php/>D & ilsnu-tit"/in t"/in tt/bctdnli> uli> Biologi Hukum Pidana & Ketatanega8" /> 2014enDc.id/teas-tit"/in t"/in tt/bc/trl itrlitdnateth="90%iuli> uli> uli> Biologi Hukum Pidana & Ketatanega8" /> (145.33 kB)assmalllit"/in t"/in tt/bactdnli> uli> >Fiof N><iv>>Fiof Sizi: 145.33 kB</iv>><iv>>D />: 10. Februarm 2015</iv>></iv>>', CAPid/", 'D & ils', BELOW, RIGHT, FGCOLOR, '#f0f0f0', BGCOLOR, '#D6D6D6', TEXTCOLOR, '#000000', CAPCOLOR, '#000000',CLOSECOLOR, '#000000', STICKY, MOUSEOFFft">onmouse/ut="return nd(ft">dex.php/>D & ilsnu-tit"/in t"/in tt/bctdnli> uli> Biologi Hukum Pidana & Ketatanega8" /> uli> tatan>u > onchan} imthis.ass=.>10electe il20asopunct>50asopunct>Semuaasopunct>electn t"/in iv>u > u > t"/in// t"/in t"/in/iuence.uin-aFOOTUIN Alauddin Makassbott-item"FssSainmapnu-title"ilin a =" firgris" class=" lataliili> Latalnu-title"ilin a =" firgris" class=" kontaass="havecfirslevem" >Kontaanu-title"ilin a =" firgris" class=" rc.id="havecfirslevem" >RSSnu-title"ile"> f="/indeddin MakassfooterSina"menu-itefooterSit"/in s="men="men >