dow.aTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XJT t tsddEjav T ts($$('.T ts2'),ype"-//W3C//D spacxT"shoCUINA: 100PE ixed: false"-//W3C//D sp})ght: nooooooTD XT ts2ddEjav T ts($$('.> t t_text/java'),ypeacxT"shoCUINA: basPE ixed: false},kground--------inm/2-tize: html PUBLIround-----------this.fxddEjav Fx. bac(this.> T t, 'o ityYPE{dur wintCa00PEwait: false}).AM.(0)idth: },dth: onShow:E html PUB> T ts; th: --this.fx.sco"t(1)idth: },dth: onHide:E html PUB> T ts; th: --this.fx.sco"t(0)idth: }dth: })idth: })idthtion f2fd4f0e618(address)'{ document.'>: 5 etua-a-se'; TD Xjax_Kete_ressddEv1.5'; TD Xjax_token_TD ='e7b8ee0c840666ea1ac4b431d306755e'; /*]]>; tion f2fde618(address) { document.ltent/extranews/js/mootools.js"> TD XKeteurlddEvxtranews/js/mootools.js"> '; TD XtmagurlddEvxtranews/js/mootools.js"> "image/x-icon'; tion f2fd4u618(addin-auns/=" document.ltress) { document.ltent/extranews/js/mootools.js"> "image/x-icon"crija.ument. function f2fd4rgin js-cor dragdrop="/mergin Menu id/i="/mem/jt icon" typextranews/js/mootools.js"> "image/x-icon"ca_ urija_hum uija.hum uf "image/x-icon"ca_ urija_hum uija.hum uffundin-auns/=" document.ltress) { document.lction f2fd em/jergin[if ltedIE 6]d4u6 */ .multithumb { .tp-ar ix {h transp1%t" imerybagaersparent} tioystem/ "image/x-icon""texie8f "image/x-icon"gins/s/b text-a/bkg-b tre-orne/xfjpg);" nd< >< > u/ u/ < id="ja- ergin BEGIN: HEADER="/mer id="ja-id/ierlkNl <="tp-ar ix /jth1kNl <="lleo /jtantent/etetua-a-seon-"shoAlauddin Makassar" /> auddin Makassar" /> tiad4 u/h1 m/jtgin BEGIN: MAINaNAVIGATION="/mem/r id="ja-entnnav /jtul id="ja-cum ulkNl <="tp-ar ix u i >tantent/extranews/js/mootools.js"> lkNl <=" u-etem0E irst-etem" id=" u206on-"shoAlBer8ndande6pankNl <=" u-"autho>Ber8ndatiopan>tiad u i Nl <="havechild">tanNl <=" u-etem1" id=" u375on-"shoAlBeritande6pankNl <=" u-"autho>Beritatiopan>tiad
  u i >tantent/eketua-a-sekon"berita/unm/m Nl <="j irst-etem" id=" u384on-"shoAlUnm/mde6pankNl <=" u-"autho>Unm/tiopan>tiad u i >tantent/eketua-a-sekon"berita/pe-aumumaam Nl <="jl t-etem" id=" u385on-"shoAlPe-aumumaamde6pankNl <=" u-"autho>Pe-aumumaatiopan>tiad u/ul>u/li> u i Nl <="havechild">tantent/e#lkNl <=" u-etem2" id=" u302on-"shoAlP="conmde6pankNl <=" u-"autho>P="contiopan>tiad
   u i >tantent/eketua-a-sekon"v="contgaddir8n-singka/m Nl <="j irst-etem" id=" u444on-"shoAlGaddir8n Singka/mde6pankNl <=" u-"autho>Gaddir8n Singka/tiopan>tiad u i >tantent/eketua-a-sekon"v="contvisi-misi-a-tuju8n-sasir8n" id=" u446on-"shoAlVisi, Misi, Tuju8nin" asir8n"de6pankNl <=" u-"autho>Visi, Misi, Tuju8nin" asir8ntiopan>tiad u i >tantent/eketua-a-sekon"v="contstruktur-organisasi" id=" u447on-"shoAlStruktur Organisasi"de6pankNl <=" u-"autho>Struktur Organisasitiopan>tiad u i >tantent/eketua-a-sekon"v="contkerjasima-kemitraaam Nl <="jl t-etem" id=" u449on-"shoAlKerjasima Kemitraaamde6pankNl <=" u-"autho>Kerjasima Kemitraaatiopan>tiad u/ul>u/li> u i Nl <="havechild">tantent/e#lk-"shoAlmde6pankNl <="sepir8toindSPMIin"AMAItiopan>tiad
    u i >tantent/e#lk-"shoAlmde6pankNl <="sepir8toindDok SPMItiopan>tiad u i >tan id=" u436on-"shoAlJadwal"AMAImde6pankNl <=" u-"autho>Jadwal"AMAItiopan>tiad u i >tantent/e#lk-arget="_bin-k" id=" u437on-"shoAlJadwal"Audit P="di"de6pankNl <=" u-"autho>Jadwal"Audit P="ditiopan>tiad u i >tantent/e#lk-arget="_bin-k" id=" u438on-"shoAlJadwal"Audit Fakultaunct6pankNl <=" u-"autho>Jadwal"Audit Fakultautiopan>tiad u i >tantent/e#lk-arget="_bin-k" id=" u439on-"shoAlPe-yegir8n Auditor nct6pankNl <=" u-"autho>Pe-yegir8n Auditor tiopan>tiad u i >tantent/e#lk-arget="_bin-k" id=" u44"htt"shoAlDaf-ar Seguruh Auditornct6pankNl <=" u-"autho>Daf-ar Seguruh Auditortiopan>tiad u i >tantent/extranewfiktools.js"> lk-arget="_bin-k" Nl <="jl t-etem" id=" u441htt"shoAlAMIiKm/mde6pankNl <=" u-"autho>AMIiKm/tiopan>tiad u/ul>u/li> u i Nl <="havechild">tantent/e#lk-"shoAlmde6pankNl <="sepir8toindAkredetuaiin" /rtfikasitiopan>tiad
     u i Nl <="havesubchild">tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m n Nl <="j irst-etem" id=" u49"htt"shoAlSIPMmde6pankNl <=" u-"autho>SIPMtiopan>tiad
      u i Nl <="havesubchild">tanNl <="j irst-etem" id=" u493htt"shoAlFakultau Adab dankHumaaiorande6pankNl <=" u-"autho>Fakultau Adab dankHumaaioratiopan>tiad
       u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-adab-dan-humaaiora/b hasi-dan-sastra-inggmeta Nl <="j irst-etem" id=" u499on-"shoAlB hasi dankSastra Inggmetade6pankNl <=" u-"autho>B hasi dankSastra Inggmettiopan>tiad u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-adab-dan-humaaiora/ilmu-pkrpust> 8n" id=" u50"htt"shoAlIlmuMakrpust> 8n"de6pankNl <=" u-"autho>IlmuMakrpust> 8ntiopan>tiad u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-adab-dan-humaaiora/sejir8h-dan-kebuday 8n-islam" id=" u501htt"shoAlSejir8h dankKebuday 8n &"de6pankNl <=" u-"autho>Sejir8h dankKebuday 8n &tiopan>tiad u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-adab-dan-humaaiora/b hasi-dan-sastra-ir8b" Nl <="jl t-etem" id=" u526on-"shoAlB hasi dankSastra Ar8b"de6pankNl <=" u-"autho>B hasi dankSastra Ar8btiopan>tiad u/ul>u/li> u i Nl <="havesubchild">tan id=" u494on-"shoAlFakultau IlmuMKesehat8n"de6pankNl <=" u-"autho>Fakultau IlmuMKesehat8ntiopan>tiad
        u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-ilmu-kesehat8n/farmasia Nl <="j irst-etem" id=" u502on-"shoAlFarmasiade6pankNl <=" u-"autho>Farmasitiopan>tiad u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-ilmu-kesehat8n/kebidan8n" id=" u503htt"shoAlKebidan8n"de6pankNl <=" u-"autho>Kebidan8ntiopan>tiad u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-ilmu-kesehat8n/kepkrawat8n" id=" u504on-"shoAlKepkrawat8n"de6pankNl <=" u-"autho>Kepkrawat8ntiopan>tiad u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-ilmu-kesehat8n/kesehat8n-masyir8ka/m Nl <="jl t-etem" id=" u505on-"shoAlKesehat8n Masyir8ka/mde6pankNl <=" u-"autho>Kesehat8n Masyir8ka/tiopan>tiad u/ul>u/li> u i Nl <="havesubchild">tan id=" u495on-"shoAlFakultau Syiri8h dankHuk mde6pankNl <=" u-"autho>Fakultau Syiri8h dankHuk tiopan>tiad
         u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-syiri8h-dan-huk /huk -acir8-pkradiin--dan-kekeguargaaam Nl <="j irst-etem" id=" u506on-"shoAlHuk Acir8Makradiin-mde6pankNl <=" u-"autho>Huk Acir8Makradiin-tiopan>tiad u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-syiri8h-dan-huk /huk -pidan8-dan-ketat8negir88n" id=" u507on-"shoAlHuk Pidan8in"Ketat8negir88n"de6pankNl <=" u-"autho>Huk Pidan8in"Ketat8negir88ntiopan>tiad u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-syiri8h-dan-huk /pkrbanPkrbantiad u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-syiri8h-dan-huk /ilmu-huk m Nl <="jl t-etem" id=" u547on-"shoAlIlmuMHuk mde6pankNl <=" u-"autho>IlmuMHuk tiopan>tiad u/ul>u/li> u i Nl <="havesubchild">tan id=" u496on-"shoAlFakultau Sains dankTeknologiade6pankNl <=" u-"autho>Fakultau Sains dankTeknologitiopan>tiad
          u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-sains-dan-teknologi/biologia Nl <="j irst-etem" id=" u509on-"shoAlBiologiade6pankNl <=" u-"autho>Biologitiopan>tiad u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-sains-dan-teknologi/fisikam id=" u51"htt"shoAlFisikamde6pankNl <=" u-"autho>Fisikatiopan>tiad u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-sains-dan-teknologi/ilmu-pktern8kan" id=" u511htt"shoAlIlmuMaktern8kan"de6pankNl <=" u-"autho>IlmuMaktern8kantiopan>tiad u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-sains-dan-teknologi/kimiam id=" u512on-"shoAlKimiamde6pankNl <=" u-"autho>Kimiatiopan>tiad u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-sains-dan-teknologi/teknik-irKetekturm id=" u513htt"shoAlTek. ArKetekturmde6pankNl <=" u-"autho>Tek. ArKetekturtiopan>tiad u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-sains-dan-teknologi/teknik-pkrencan8an-wiiny8h-dan-kotam id=" u514on-"shoAlTek. Pkrencan8an Wil Kotamde6pankNl <=" u-"autho>Tek. Pkrencan8an Wil Kotatiopan>tiad u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-sains-dan-teknologi/teknik-informatikam id=" u515on-"shoAlTeknik Informatikamde6pankNl <=" u-"autho>Teknik Informatikatiopan>tiad u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-sains-dan-teknologi/siavas-informasim id=" u516on-"shoAlSiavas Informasiade6pankNl <=" u-"autho>Siavas Informasitiopan>tiad u i >tanNl <="jl t-etem" id=" u527on-"shoAlMatematikamde6pankNl <=" u-"autho>Matematikatiopan>tiad u/ul>u/li> u i Nl <="havesubchild">tan id=" u497on-"shoAlFakultau Tarbiy8h dankKeguruan"de6pankNl <=" u-"autho>Fakultau Tarbiy8h dankKeguruantiopan>tiad
           u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-tarbiy8h-dan-keguruan/man8je -pkadidikan-islam" Nl <="j irst-etem" id=" u517on-"shoAlMan8je Makadidikan &"de6pankNl <=" u-"autho>Man8je Makadidikan &tiopan>tiad u i >tan id=" u518on-"shoAlPkadidikan Agima &"de6pankNl <=" u-"autho>Pkadidikan Agima &tiopan>tiad u i >tan id=" u52"htt"shoAlPkadidikan B hasi Inggmetade6pankNl <=" u-"autho>Pkadidikan B hasi Inggmettiopan>tiad u i >tan id=" u521htt"shoAlPkadidikan Biologiade6pankNl <=" u-"autho>Pkadidikan Biologitiopan>tiad u i >tan id=" u522on-"shoAlPkadidikan Fisikamde6pankNl <=" u-"autho>Pkadidikan Fisikatiopan>tiad u i >tan id=" u523htt"shoAlPkad Guru Madrasih Ibtidaiy8hmde6pankNl <=" u-"autho>Pkad Guru Madrasih Ibtidaiy8htiopan>tiad u i >tan id=" u524on-"shoAlPkadidikan Matematikamde6pankNl <=" u-"autho>Pkadidikan Matematikatiopan>tiad u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-tarbiy8h-dan-keguruan/pkadidikan-b hasi-ir8b" Nl <="jl t-etem" id=" u525on-"shoAlPe-didikan B hasi Ar8b"de6pankNl <=" u-"autho>Pe-didikan B hasi Ar8btiopan>tiad u/ul>u/li> u i Nl <="havesubchild">tan id=" u528on-"shoAlFakultau UshulFakultau Ushultiad
            u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-ushulIlmuMAqidahtiopan>tiad u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-ushulIlmuMFilsafa/tiopan>tiad u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-ushulIlmuMaolitiktiopan>tiad u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-ushulIlmuMTafsirtiopan>tiad u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-ushulIlmuMHadettiopan>tiad u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-ushulPkrbantiad u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-ushulSosiologi Agimatiopan>tiad u/ul>u/li> u i Nl <="havesubchild">tan id=" u538on-"shoAlFakultau Dakwih & Komunikasiade6pankNl <=" u-"autho>Fakultau Dakwih & Komunikasitiopan>tiad
             u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-dakwih-dan-komunikasi/jurnaliavikm Nl <="j irst-etem" id=" u539on-"shoAlJurnaliavikmde6pankNl <=" u-"autho>Jurnaliaviktiopan>tiad u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-dakwih-dan-komunikasi/man8je -dakwiha id=" u54"htt"shoAlMan8je MDakwihmde6pankNl <=" u-"autho>Man8je MDakwihtiopan>tiad u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-dakwih-dan-komunikasi/pkaguddisg8n-masy-islam" Nl <="jl t-etem" id=" u541htt"shoAlPkaguddisg8n Masy. &"de6pankNl <=" u-"autho>Pkaguddisg8n Masy. &tiopan>tiad u/ul>u/li> u i Nl <="havesubchild">tanNl <="jl t-etem" id=" u542on-"shoAlFakultau Ekonomiin"Bisnia &"de6pankNl <=" u-"autho>Fakultau Ekonomiin"Bisnia &tiopan>tiad
              u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-ekonomi-dan-bisnia-islam"akunt.comm Nl <="j irst-etem" id=" u543htt"shoAlAkunt.commde6pankNl <=" u-"autho>Akunt.comtiopan>tiad u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-ekonomi-dan-bisnia-islam"ekonomi-islam" id=" u544on-"shoAlEkonomii&"de6pankNl <=" u-"autho>Ekonomii&tiopan>tiad u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-ekonomi-dan-bisnia-islam"ilmu-ekonomi" id=" u545on-"shoAlIlmuMEkonomi"de6pankNl <=" u-"autho>IlmuMEkonomitiopan>tiad u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/siavas-informasi-pkassar" /-m /fakultau-ekonomi-dan-bisnia-islam"man8je " Nl <="jl t-etem" id=" u546on-"shoAlMan8je "de6pankNl <=" u-"autho>Man8je tiopan>tiad u/ul>u/li> u/ul>u/li> u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/iso" id=" u324on-"shoAlISO 9001:lang"de6pankNl <=" u-"autho>ISO 9001:langtiopan>tiad u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/dis-t.lt id=" u325on-"shoAlBAN PT"de6pankNl <=" u-"autho>BAN PTtiopan>tiad u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/direktori-datam id=" u488on-"shoAlDirektoriMDatamde6pankNl <=" u-"autho>DirektoriMDatatiopan>tiad u i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtifikasi/skpmm Nl <="jl t-etem" id=" u548on-"shoAlSKPImde6pankNl <=" u-"autho>SKPItiopan>tiad u/ul>u/li> u i Nl <="havechild">tantent/e#lk-"shoAlmde6pankNl <="sepir8toindSerDosin"BKDtiopan>tiad
               u i Nl <="havesubchild">tantent/e#lk-"shoAlmde6pankNl <="sepir8toindSertifikasi Dos tiopan>tiad
                u i >tantent/e#m Nl <="j irst-etem" id=" u47pankNl <=/ddEin" /rtfikasitiopan>tiapan>tia u-"autho>SKPItiopan>tiadtiapan>tia u/ul>u/li> u i Nua-a-sekon"akrpedo="j-m Nl <="jl-dul>u-"shoAlDirektikan B hasi do="jn>tiapan>tiad
                 u u-"autho>SKPItiopan>tiadu Term Nl <="jl u-"autho>SKPItiopan>tiadu Term Nl <="jl u/ul>u/li> u i Nl <="havechild">tantent/et/e#lk-"shoAlmde6pankNem" id=" u548on-"shoAlSKPI47e6pankNl Beu32 aaatid
                  u u-"autho>SKPItiopan>tiadu i >tantent/e#m Nl <="j irstredetuaias/rtim Ndor-a-bk/xfjd/atiopa-bk/etem" id=" u47pankNl <=/ddEi8au Ekonomiitiopany. ilainul>u u-"autho>SKPItiopan>tiadu u/ul>u/li> u i NNl <="j irstredetuaias/rtim Ndor-a-bk/xfjd/pedo="j-bk/etl <=/ddEi8uru Madrasihdo="jnl>u u-"autho>SKPItiopan>tiadu u/ul>u/li> u i NNl <="j irstredetuaias/rtim Ndor-a-bk/xfjd/lapor"j-bk/etem" id=" u548on-"shoAlSKPI4mumaamde6paLapor"jnl>u u-"autho>SKPItiopan>tiadu u/ul>u/li> u i Nu/li> u i >tantent/eketua-">tantent/e#lk-"shoAlmde6pankNl <="sepir8toindSertifikasi Dos Masiu i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtit" srcgale u4fotoetem" id=" u47pankNl <=/ddE37 "de6panGale u Fotoe u-"autho>SKPItiopan>tiadu/li> u i Nua-a-sekon"akredetuaias/rtit" src://cequeetem" id=" u548on-"shoAlSKPI37ogi AgimaaD//cequee u-"autho>SKPItiopan>tiadu/li> u i Ntantent/eketua-">tantent/e#lk-"shoAlmde6pankNl <="sepir8toindSertifikasi Dos Orien/skpdu i >tantent/eketua-a-sekon"aknkNll <="jl t-etem" id=" u47pankNl <=/ddE4atikamde6paPelatih>u di P3 u-"autho>SIPMtiopan>tiadu di P3 u/ul>u/li> u i Nua-a-sekon"aknkNll <="jl t-etel <=/ddE4ae6pankNl In Housenal.ining u-"autho>SIPMtiopan>tiadu/li> u i Nua-a-sekon"aknkNll <="jl t-etel <=/ddE4air8n Auditor damping =" u-"autho>SIPMtiopan>tiadFakultau Tarbiy8Tli> Cpan>ti daitor" u/ul>u/li> u i Nua-a-sekon"akredetuaias/rtiorien/skp-kekelatih>u/daitor-caloam" m Nln-"shoAlDirek3disg8n MasuditortCaloa>tim Nln- u-"autho>Fakultau Tarbiy8uditortCaloa>tim Nln u/ul>u/li> u i Nua-a-sekon"aknkNem" id=" u548on-"shoAlSKPI4Tafsirmde6py. & <=" u-"autho>Pe-aumumaatiopan>tiad u/ul>u/li> u i Nl <="havechild">tantent/e#lkNl <=" u-eteml <="sepir8toindSertifikasi Dos Lapor"j i >tantent/eketua-a-sekon"akredetuaias/rtilapor"j/ tem" id=" u47pankNl <=/ddE55au Ekonomi t u-"autho>Pe-aumumaatiopan u/ul>u/li> u i Nua-a-sekon"akredetuaias/rtilapor"j/ 6-"shoAlIlmuM5afsirmde6p 6- u-"autho>Pe-aumumaatiopan 6 u/ul>u/li> u i Nua-a-sekon"akredetuaias/rtilapor"j/ 5kNem" id=" u548on-"shoAlSKPI5501:lang"de 5k u-"autho>Pe-aumumaatiopan 5 u/ul>u/li> u i Nu/li> u i >tant id=av /jtul searchja-cum/jt id= /-m a th: akredetuaias/rtieta http-eitpgooglesearch/?view=search"shoAlgooglesearch"Top"ctigooglesearch"TmethooAlposn-"accept-uddin, L"PM, Mu> tdi> tr>Pe-au-color: tls algins/dowdthSEKRETARIS ZULFAHMI ALWI, PH.D> tdi> tr> tdi> tr>
                  Pe-au-color: tls algins/dowdth<17ont-wrybagaeint-" >KETUAaris PROF.DR.H.M.GHALIB M., M.A.> tdi> tr>
                  Pe-antent-t_fikasi Dos   u/ul>ail'+ id="Na idaaaF/-umu/li> u u u -sekon"akredetuaias/rtiiadSad u u u -sekon"akredetuaias/rtilegal"em" id="id="leve >Legalu/li> u u u -sekon"akredetuaias/rtikscr.etem" id="id="leve >Kscr.eu/li> u u u -sekon"akredetuaias/rtir"/mem" id="id="leve >RSSu/li> u utant ja- Copy maaa 2mp; Seketaris